Events in Jaipur

PAST EVENTS

Jaipur Literature Festival 2020
Saturday, 25th January 2020
From 11:30 AM to 3:10 PM (IST)
Durbar Hall, Diggi Palace, Jaipur
Zee Jaipur Literature Festival Mumbai Curtain Raiser 2018
Fri, 26th Jan 2018
to Sun, 28th Jan 2018

From 10:00 AM to 8:00 PM (IST)
Durbar Hall, Diggi Palace, Jaipur - 302004.
Drawing Blood
Thursday, 21st January 2016
From 12:25 PM to 1:25 PM (IST)
Diggi House, Shivaji Marg, C-Scheme, Panch Batti, Sangram Colony, Ashok Nagar, Jaipur - 302004.
Jaipur Literature Festival - Contemporary Pakistani Art
Friday, 23rd January 2015
From 10:00 AM to 12:00 PM (IST)
Diggi House, Sawai Ram Singh Road, Jaipur - 302004.
Jaipur Literature Festival - The Artist's Eye
Friday, 25th January 2013
From 5:00 PM to 4:00 PM (IST)
Diggi Palace, Jaipur - 302004.
Subscribe to
Newsletter